Curso 2007/08

Práctica 1: FileDaemon

Enunciado da práctica 1: [html] [pdf]

Ficheiros de apoio:

Práctica 2: Concurrencia: Productores/consumidores

Enunciado da práctica 2: [html] [pdf]

Entrega prácticas setembro 2008.

Os alumnos que non teñan as prácticas aptas na convocatoria de febreiro, deben entregar as prácticas correspondentes a este ano (son as 2 que se describen máis arriba) obligatoriamente en setembro.


* Tanto os alumnos de José Santos como os de Antonio Fariña deben enviar a súa práctica a esta mesma dirección de correo.

Normas de avaliación? Validez das notas de prácticas.

SO1- Enx Informática

Para aprobar a asignatura hai que ter 5 puntos entre teoría + práctica.

Teoría 8.5 puntos

Prácticas 1.5 puntos

Máximo 1.5 (a metade se entrega fóra de prazo).

É obrigatorio entregalas e coa valoración de "aptas" por parte do profesor de prácticas, para aprobar asignatura.

Consérvanse durante 1 ano (coa mesma nota). Isto é, o curso académico no que as entregas, e o curso seguinte. Para subir nota, hai que volver a facer as prácticas e nese caso a nota anterior "descártase".

FAQS.

P1. ¿Entreguei as prácticas en febreiro de 2007 e teño un 1, ata cando as teño aprobadas?

R1. Tes un 1 ata decembro de 2008. Se te queres presentar en febreiro de 2009 terás que volver facer as prácticas.

P2. ¿Entreguei as prácticas en setembro de 2007 e teño un 0.75 (máxima nota por ser fóra de plazo), ata cando as teño aprobadas?

R2. Tes un 0.75 ata decembro de 2008. Se te queres presentar en febreiro de 2009 terás que volver facer as prácticas.

P3. Teño un 1 (de 1.5) porque a última práctica (que valía 0.75) non me saíra moi ben. ¿Podo volver repetir só a última práctica para subir nota?.

R3. Non, se queres optar a subir nota terás que volver facer todas as prácticas, non só a última.